ALAN ADI TRANSFERİ

Yeni alan adı kayıtları artık 20.00 TL yerine

15.00 TL'Den Başlayan

Var olan alan adlarınızı bize transfer edebilirsiniz. Başlamak için alan adlarını Soldaki kutuya her satıra birer tane olacak şekilde yazın. Yazarken www. ya da http:// kısımlarını dahil etmeyin.

TLD En Az Yıl Kayıt Transfer Yenile/Süre Uzat
.com 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.net 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.info 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.org 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.biz 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.tk 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.name 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.in 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.tv 1 75.00 TL 75.00 TL 75.00 TL
.us 1 20.00 TL 20.00 TL 20.00 TL
.mobi 1 35.00 TL 35.00 TL 35.00 TL
.tel 1 30.00 TL 30.00 TL 30.00 TL
.ws 1 20.00 TL 20.00 TL 20.00 TL
.ru 1 20.00 TL 20.00 TL 20.00 TL
.xxx 1 160.00 TL 160.00 TL 160.00 TL
.com.tr 1 60.00 TL 60.00 TL 60.00 TL
.net.tr 1 35.00 TL 35.00 TL 35.00 TL
.info.tr 1 22.00 TL 22.00 TL 22.00 TL
.org.tr 1 22.00 TL 22.00 TL 22.00 TL
.biz.tr 1 22.00 TL 22.00 TL 22.00 TL
.gen.tr 1 22.00 TL 22.00 TL 22.00 TL
.web.tr 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.name.tr 1 15.00 TL 15.00 TL 15.00 TL
.k12.tr 1 15.00 TL 15.00 TL 15.00 TL
.av.tr 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.tv.tr 1 25.00 TL 25.00 TL 25.00 TL
.bbs.tr 1 10.00 TL 10.00 TL 10.00 TL
.pol.tr 1 10.00 TL 10.00 TL 10.00 TL
.tel.tr 1 10.00 TL 10.00 TL 10.00 TL
Belge Gerektiren Uzantılar ( Domain )
com.tr, net.tr, org.tr, av.tr, tel.tr, gov.tr, k12.tr, edu.tr, bel.tr, pol.tr
Belge Gerektirmeyen Uzantılar ( Domain )
info.tr, biz.tr, gen.tr, web.tr, tv.tr, bbs.tr, name.tr
DİLEKCE ÖRNEKLERİNİ İNDİR
içerik burada
.COM.TR Gerekli Belegeler
 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı, (ticaret kayıt belgesi son 6 aya ait olmalıdır.)

  Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.
 • Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için,başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"


.NET.TR Gerekli Belegeler
 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).


.ORG.TR Gerekli Belegeler
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.


.AV.TR Gerekli Belegeler
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Kimlik fotokopisi ve imzalı dilekçe iletmeniz gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

[av.tr] ALT ALAN ADI TAHSİS KURALLARI

AMAÇ

[av.tr] Türkiye Barolar Birliği’ne kayıtlı avukatların mesleki kullanımları için açılmış bir “alt alan”dır.

Bu alt alan, ".tr". üst düzey alanı altındaki kullanım alanlarının ve hizmetlerin sayısının artırılarak, İnternet'in mesleki kullanımının yaygınlaştırılmasına, avukatların toplumsal katkılarını sunabilmelerine ve mesleki gelişmelerini artırılabilmelerine olanak sağlanması için açılmıştır.

Bu alan adı sadece avukatlık meslek grubuna özgü olması nedeniyle av.tr'nin tahsis ve işleyiş kuralları belirlenmesi öncelikli olarak Türkiye

Barolar Birliği'ne verilmiştir ve tek yetkili karar merci olarak yetkilendirilmiştir.

İÇERİK

İçerik olarak kullanımında diğer alt alan adlarında uygulanan genel ilke ve kurallara ek olarak TBB'nin uygulayacağı sınırlamalar geçerli olacaktır, içerikle ilgili tüm sorumluluk ilgili alan adının tahsis edildiği avukata aittir. İçerik nedeniyle, ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin, TBB'nin veya yetkilendirdiği makamların herhangi bir sorumlulukları yoktur.

KURALLAR

[av.tr] alt alan adının tahsisinde, başvuru sahibi ya da sahiplerinin TBB'ye kayıtlı avukat ya da avukat ortaklığı olması esastır.

 [av.tr] alt alan adının tahsisi konusunda tek yetkili başvuru ve karar mercii Türkiye Barolar Birliği‘dir.

Bir avukatın şahsen alan adı başvurusu yapması halinde, [avukatın “soyadı” ya da “adısoyadı”].av.tr olarak tahsis edilecektir.  [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şahıs başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek 1)  Av. Derya DEMİRGÖZ
1- deryademirgoz.av.tr
2- ddemirgoz-1.av.tr
3- ddemirgoz.av.tr
4- deryad.av.tr
5- demirgoz.av.tr
Örnek 2)  Av. Kıvanç Demir YILMAZ
1- kıvançdemiryılmaz.av.tr 6- kyilmaz-1.av.tr
2- kivancdemiryilmaz.av.tr 7- demiryilmaz.av.tr
3- kıvançyılmaz.av.tr 8- kivancy.av.tr
4- kivancdyilmaz.av.tr 9- yilmazkd.av.tr
5- kdyilmaz.av.tr 10- yilmaz.av.tr

Bir avukatlık bürosu adına birkaç avukatın başvuru yapması halinde, [birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Bürosu başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek: Av. Derya DEMİRGÖZ – Av. Gül KESKİN
1- demirgoz.av.tr 6- demirgoz-1.av.tr
2- demirgozkeskin.av.tr 7- dkeskin.av.tr
3- keskindemirgöz.av.tr 8- derya-keskin.av.tr
4- gulkeskin-deryademirgoz.av.tr 9- ddemirgoz-keskin.av.tr
5- gkeskin-demirgöz.av.tr 10- gul-deryademirgoz.av.tr

Bir avukatlık ortaklığının alan adı başvurusu yapması halinde; [avukat ortaklığı avukatlarından biri ya da bir kaçının "soyadı" ya da "adı ve soyadı"].av.tr olarak tahsis edilecektir. Sadece bir kişinin adıyla yapılan alan adı adı [avukatın “adı”].av.tr başvuruları kabul edilmeyecektir.

Av. Ortaklığı başvurusuna örnek alınabilecek alan adları

Örnek
1- bodur-aslan-akman.av.tr
2- velibodur-ahmetakman.av.tr
3- bodur-akman-tas-mutlu-cortuk.av.tr
4- akman-1.av.tr

Alan adında Türkçe karakterler, kısaltmalar (ad ve soyaddan biri tam olarak kullanılmak şartıyla diğerinin baş harfi şeklinde), tire (-) işareti ve rakamlar kullanılabilir.

Avukatlık bürosu/avukatlık ortaklığı adına alan adı tahsisi için başvurulması halinde başvuran kişinin dışında avukatlık bürosunda/ortaklığında çalışan diğer kişilerin, TBB İnternet sitesinde yer alan “av.tr Alan Adı Başvuru Formu”na TC kimlik numaralarının eklenmesi gerekmektedir.

Avukatlık bürosu adına yapılan başvurularda, başvuruda bulunan tüm avukatların büro adreslerinin aynı olması gerekmektedir.  Adres kayıtlarında  UBAP (Ulusal Baro Ağı Projesi) sunucularında bulunan veritabanı esas alınır.

Alan adına başvuruda bulunan tüm avukatların açık büro adreslerinin UBAP sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir. Büro adresi UBAP sisteminde kayıtlı olmayan avukatların alan adı başvuruları reddedilir.

Her avukat mensubu olduğu avukatlık bürosu veya avukatlık ortaklığının alan adı tahsisi alması yanında kendi adına da ayrıca alan adı başvurusu yapabilir. Ancak aynı şahıs adına, aynı avukatlık bürosu adına ya da aynı avukatlık ortaklığı adına farklı alan adları tahsis edilemez. Mensubu olduğu avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına alınan alan adı içerisinde adı ve/veya soyadı geçen bir avukat, bu bürodan ayrılıp başka bir avukatlık bürosuna ya da avukatlık ortaklığına geçerse alınan önceki alan adını iptal etmeden yeni avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı adına başka bir alan adı alamaz.

Avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığına mensup avukatların bir ya da birkaçının ayrılması halinde ayrılan avukatların adı veya soyadı alan adında geçiyorsa, alan adı iptal edilir.

Alan adı tahsisi için, avukatın www.nic.tr adresine online olarak başvurması ve TBB internet sitesindeki online başvuru formunda yer alan taahhütnameyi onaylaması gerekir. Bu taahhütnamenin bir sureti TBB’de kalır, bir sureti de başvuran kişinin e-posta adresine gönderilir. TBB'nin onayı üzerine “.tr” Alan Adı Yönetimi alan adını tahsis eder.

Başvuru sahibi Avukat, avukatlık sıfatını geçici veya sürekli olarak kaybetmesi, ölümü, kaydının silinmesi, avukatlık bürosunun kapanması, avukatlık ortaklığının feshi gibi durumlarında alan adına erişim TBB tarafından  resen geçici olarak durdurulur ya da alan adı iptal edilir. Alan adı alan avukat TBB’nin veya yetkilendireceği kurulun kapatma işlemlerine karşı, alan adı başvurusu ile kapatma kararının uygulanmasına şartsız muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Alan adının tahsisi, durdurulması veya geri alınmasında uyuşmazlık çıkması halinde, uyuşmazlık başvuran avukatla yapılacak olan sözleşme hükümlerine göre TBB av.tr Alt Alan Adı Tahsis ve Tahkim Kurulu veya yetkilendireceği kurul tarafından tahkim usulleri dairesince çözülür.

[av.tr] alan adı başvurusunda bulunan avukat, ".tr" Alan Adı Yönetimi ve TBB tarafından tutulan yazılı ve elektronik kayıtların kesin delil niteliğinde olduğunu, bunlara karşı her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Bu kurallara ek olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi’nin diğer genel kuralları uygulanır..TEL.TR Gerekli Belegeler
Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, alan adı tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


.GOV.TR Gerekli Belegeler
 • Alan adının tahsisi için alan adı sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.K12.TR Gerekli Belegeler
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.EDU.TR Gerekli Belegeler
 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.BEL.TR Gerekli Belegeler
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.


.POL.TR Gerekli Belegeler
 • Alan adının tahsisi için alan adını kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Powered by WHMCompleteSolution