OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri Hizmet Sözleşmesi

º ANLAŞMANIN TARAFLARI
1. Bu anlaşma, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri ile, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nden Web Barındırma veAlan adı hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
2. Bu anlaşma OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri ile MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, OGS Bilişim Teknoloji Çözümler'nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ Bayilik hesabı bulunmadığı takdirde bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz ya da satamaz.
º VERİLECEK HİZMET :
3. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, iinternete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesajalış verişinde bulunmak istemektedir.
4. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da bir kaçından oluşmaktadır;
(a) Web Alanı: OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.
(b) Elektronik Posta: OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri tarafından, MÜŞTERİ'nin, İinternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.
(c) İinternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İinternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.
(d) Alan adı: MÜŞTERİ, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'ne internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.
(e) Alan adı taransferi: MÜŞTERİ, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'ne internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını 2 yıl geçmeden MÜŞTERİ transfer hakkına sahip olmaz 2 yıl sonunda MÜŞTERİ alan adını transfer hakkına sahip olacaktır.
(f) Verilcek olan hizmetle alakalı olrak, müşteriye www.ogsbilisim.com adresinde bulununa ticket sistemi ile destek verilmektedir.Bunun dışında birebir,canlı,veya telefonla destek verilmemektedir.
º VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI :
5. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir..
6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.
º HİZMET SINIRLAMALARI :
7. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.
– Sınırlamalar :
(a) OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,
(b) OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,
(c) OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.
(d) OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişilmesi veya okunması.
(e) OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar, illegal materyaller (Adult, Warez, Hack,Toplist,mp3,ve buna benzer telif hakkı bulunmayan muzik ve görüntü eserleri, Dialer Programların,Yasa dışı bölücü faliyet, yapan) sitelerinin yayınlanması ve sunulması yasaktır.
(f) Müşteri hizmet aldığı sürece OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri hakkında,yazılı görsel,internet ortamında , küçük düşürücü,karalama yapan yazı ve açıklamalarda bulunduğu takdirde, verilen hizmet askıya alınacaktır.
Not: MÜŞTERİ yasal bir engel olmadığı sürece görüntü ve ses dosyalarını paketler sınırında ziyaretçilere sunabilir.
8-Her tür lisansız kullanılan forum,portal.cms,toplist veya bunlara benzer siteler haber verilmeksizin suspend(Kapatılır) edilir
º HİZMET BEDELİ :
8. MÜŞTERİ, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak WEBABİ internet Hizmetleri'nin ödeme gününe ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.
9. Kurulum ücreti ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 5 gün sonra hala yapmamışsa, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir.
10. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.
11. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
12. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade EDER.
13. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi MÜŞTERİ kabul eder.
º VERİ AKIŞI :
14. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri'nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.
º SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :
15. Sözleşme, iinternet üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir.
º SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ :
16. OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri, anlaşmanın yeni şeklini, www.ogsbilisim.com adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 7 gün sonra MÜŞTERİ, WEBABİ internet Hizmetleri'nin sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, OGS Bilişim Teknoloji Çözümleri anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye geri iade etmez. üye kayıt esnasında isim, adres,telefon, ve diğer bilgilerin tam ve eksiksiz verilmesi gerekmektedir... Eksik bilgi verilmesi durumunda hiç bir yasal hak talep edilemeyeceği gibi, sözleşme feshini meydana getireceğini belirtiriz.
17. ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.
18. İşbu anlaşma 18 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir

Powered by WHMCompleteSolution